คัดเจ้าภาพซีเกมส์ 2025 เริ่มแล้ว 14 จังหวัดเสนอความพร้อมลุ้นกันตัวโก่ง

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกทคำพูดจาก สล็อต เว็บตรง. ในฐานประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศคำพูดจาก สล็อตออนไลน์. 2025) ได้มอบหมายให้ตน ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการชุดนี้ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่เสนอตัวเข้ามาขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้ง 2 มหกรรมกีฬา ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มจังหวัดนั้น

ล่าสุด คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมกับ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, พล.ต.โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, น.ส.ปัณฑารีย์ โชรัมย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย, นายตรัยลดา ดรงคมมาศ ผู้แทนกระทรงการคลัง, นายพร้อมพงศ์ พฤกธารา ผู้แทนสำนักงบประมาณ, นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนายการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ และนายอัครพร พึ่งพร หัวหน้างานแข่งขันกีฬานานาชาติ โดยได้เชิญทุกจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้ง 2 มหกรรมกีฬา เข้ามาประชุมร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเริ่มต้นกระบวนการพิจารณา โดยได้ให้ผู้แทนทั้ง 14 จังหวัด ที่แจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพทั้งแบบจังหวัดเดี่ยวและกลุ่มจังหวัด นำเสนอข้อมูลจากที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นให้คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเบื้องต้นไปแล้ว ในการประชุมตลอดทั้งวันเมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา กกท.

รองประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์ 2025 กล่าวต่อว่า จากการรับฟังการนำเสนอข้องมูลของทั้ง 14 จังหวัด นั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มจังหวัดและจังหวัดเดี่ยว เพื่อนำเสนอข้อมูลดังนี้ กลุ่มที่ 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชลบุรี สงขลา, กลุ่มที่ 2 ตรัง กระบี่ ภูเก็ต พังงา และกลุ่มที่ 3 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และแบ่งออกเป็นจังหวัดเดี่ยว ที่ร่วมเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา กาญจนบุรี ซึ่งที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลความพร้อมต่างๆ ที่จังหวัดที่เสนอตัวทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว ได้นำเสนอมาอย่างครบถ้วน ในเบื้องต้นด้วยเอกสาร

“หลังจากที่คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการเสนอตัวแล้วนั้น เราจะส่งตัวแทนเดินทางลงพื้นที่ไปสำรวจความพร้อมในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อดูความชัดเจนทั้งหมดของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ที่เสนอตัวมา เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.นี้ เป็นต้นไป ก่อนที่จะนำข้อมูลมาพิจารณาในคณะอนุกรรมการฯ แล้วจะนำเสนอคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) เพื่อทราบ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อไป ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกินเดือน ม.ค. 2566 ที่จะสามารถประกาศรายชื่อจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้ง 2 มหกรรมกีฬานี้ต่อไป” รองชุม กล่าว.

By admin