slot xo wallet

  • Home
  • “เศรษฐา” เดินสายพบธุรกิจต่างชาติยักษ์ใหญ่ เชื้อเชิญลงทุนในไทย

“เศรษฐา” เดินสายพบธุรกิจต่างชาติยักษ์ใหญ่ เชื้อเชิญลงทุนในไทย

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 66 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พบปะและพูดคุยกับภาคธุรกิจและเอกชนหลายราย เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในประเทศไทย นายเศรษฐาบอกว่า ได้วิดีโอคอลไปยังงาน Asian Business Council ซึ่งเป็นที่รวมตัวระหว่างนักธุรกิจในเอเชีย ประมาณ 80 ท่าน …